Appartementen Buikslotersham in Amsterdam

Het industrieel bedrijventerrein Buiksloterham verandert de komende jaren naar een gebied waar niet alleen gewerkt, maar ook gewoond kan worden, een woon-werkgebied. Er is ruimte voor vestiging van nieuwe en uitbreiding van bestaande bedrijven. Daarnaast wordt nu ook wonen in dit gebied geïntroduceerd. In de periode tot 2015 gaat het om ruim tweeduizend woningen.

Nieuw is dat de gemeente hier geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan maakt. Binnen een aantal spelregels, biedt de gemeente veel ruimte aan particulier initiatief voor de invulling van het gebied. Dat zal een gevareerder aanbod opleveren, en speelt daarbij in op de grote behoefte aan de combinatie van wonen en werken.

 

Buiksloterham, kansen voor wonen en werken

Naast de bestaande, veelal grootschalige industriële bedrijvigheid, biedt Buiksloterham veel ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Creatieve, nautische en aan media gerelateerde bedrijven hebben hun weg naar de Buiksloterham al gevonden. Maar er zijn nog volop mogelijkheden. Uiteindelijk komt het totaal aantal arbeidsplaatsen in het gebied rond de tienduizend te liggen, dit is meer dan een verdrievoudiging. De planvorming voor de Buiksloterham is voor een groot deel afgerond. Het nieuwe bestemmingsplan moet ervoor zorgen dat woningbouw mogelijk wordt in de Buiksloterham. In de tussentijd ondersteunt de gemeente initiatieven die al passen in het geschetste beeld. De transformatie van bedrijventerrein naar gemengd woonwerkgebied zal zeker 20 tot 25 jaar duren.

Bron: http://www.noord.amsterdam.nl/10723/projecten-woningen-buiksloterham