Duurzaamheid

energie schema 1Samen met Aldus Bouwinnovatie is nagedacht over de duurzaamheids ambities. Dit aan de hand van de vraagstelling van de gemeente Amsterdam en het ontwerp voor kavel 21a; BlackJack. Daarnaast zijn, samen met Aldus Bouwinnovatie, ook met Huisman & Van Muijen, installatie-adviseurs, de mogelijkheden en keuzen onderzocht. Voor het bouwteam geldt dat de keuze voortoepassing van materiaal, installaties en bouwmethodiek gemaakt wordt na afweging van de criteria Ecologie, Ethiek en Economie. Een functioneel, gezond en flexibel gebouw heeft alleen bestaansrecht en kans op realisatie als er een balans wordt gevonden tussen deze 3 elementen.

 

Duurzaamheid

Als prioriteiten in de duurzaamheid is gekozen voor gezondheid, functionaliteit en flexibiliteit. Alle consequenties die hieruit voortkomen, moeten vervolgens zo energiezuinig mogelijk gerealiseerd worden. Dit betekent concreet dat ‘energieverspilling’ uitsluitend gedoogd wordt voor zaken die de gezondheid of functionaliteit bevorderen. Gebruikers van het pand krijgen veel keuzevrijheid in gebruik en indeling. Daartegenover worden zij contractueel gehouden aan de strikte voorwaarden van het integrale duurzaamheidsplan. Hierdoor kan een klimaat neutrale prestatie, conform de definitie van gemeente Amsterdam, gegarandeerd worden.

 

Gezondheid

Het ontwerp zoekt de grens in de balans tussen de blootstelling aan natuurinvloeden, die een positieve invloed op de gezondheid hebben en de bescherming tegen natuurinvloeden die het comfort beïnvloeden. Bijvoorbeeld, veel licht en uitzicht door gevelhoge glaspuien. Gebruikers krijgen veel invloed op hun klimaat door individuele regelbaarheid van systemen en door maximaal te openen geveldelen. Daarbij staan wij (beperkte) schommelingen van het binnenklimaat toe. CO2 gestuurde ventilatie zal altijd voor riante hoeveelheden verse lucht zorgen. Hoge ruimtes dragen bij aan de luchtkwaliteit op gebruiksniveau. Door middel van zomernachtventilatie zal de gebouwmassa afgekoeld worden. Om opwarming in de zomer tegen te gaan heeft het ontwerp grote overstekken: de balkons rondom.

 

Gebruikskwaliteit

duurzaamheid energieschema 2Het gebouw heeft een compacte footprint. De functionele opzet van het gebouw maakt huisvesting van meerdere functies mogelijk. Daardoor is het gebouw breed inzetbaar, ook bij een veranderende marktvraag. De materialisering is kwalitatief hoogwaardig en robuust. Voor de plint streven we naar publieke functies langs het water, zoals een restaurant, koffiehuis of andere sociale functies. Dit versterkt het stadse karakter en zorgt voor een levendig straatbeeld.

 

Toekomstwaarde

Flexibiliteit en robuustheid vormen de sleutelwoorden. Er wordt voorzien in woon- en werkunits die zowel flexibel in gebruik als flexibel naar de toekomst zijn. Het installatieconcept is ingericht op functionele en ruimtelijke aanpassingen in het gebouw. Een duurzaam gebouw skelet heeft overmaat en is in staat om van functie te wisselen. Dat maakt het bruikbaar voor de toekomst!

 

Energie

Om de energievraag vervolgens zo veel mogelijk te beperken, wordt een duurzaam casco gerealiseerd. De massa van het robuuste casco wordt efficiënt ingezet voor accumulatie van warmte en kou. Daarnaast wordt een hoge schil-isolatie bereikt met Rc=6 voor de dichte delen en zorgvuldige koudebrug detaillering.

 

Selfsupporting

De haalbaarheid van een warmte/koude opslag wordt op dit moment onderzocht. Gedachte daarbij is dat de VVE deze WKO installatie zelf zouden kunnen exploiteren. De winterzon draagt bij aan de verwarming, terwijl de zomerzon actief wordt geweerd. Het resterend gebouw-gebonden energieverbruik wordt binnen de gestelde termijn gecompenseerd met behulp van Photo 

Voltaische panelen. Duurzaamheidsmaatregelen worden met behulp van de nieuwe EPG berekeningsmethode beter op waarde geschat, waardoor de berekening van het 


Milieu
gebouwgebonden energiegebruik en de benodigde compensatie nauwkeuriger bepaald wordt.

Door de binnenplaats intensief van begroeiing te voorzien en door (deels) groendaken toe te passen op zichtlocaties vanuit het gebouw, wordt er een bijdrage geleverd aan de beleving van het gebouw en de ecologische diversiteit in het gebied. Door het regenwater op het dak op te vangen worden pieken in het water opgevangen. Dit water kan gebruikt worden om het (publieke) groen te irrigeren.