Casco en flexibiliteit

Een gebouw met maximale flexibiliteit

Uitgangspunt is een gebouw te ontwikkelen met maximale flexibiliteit als het gaat om functionaliteit. Kleine, te schakelen units te maken die zelfstandig zijn. Zowel kadastraal als zelfvoorzienend. Uitgangspunt is een casco gebouw. Het bestemmingsplan voor de locatie laat wonen en werken of een combinatie daarvan toe. 

Deze flexibiliteit gaat zelf door tot de gevel. Deze is opgedeeld in een stramien van ca. 2,4m. Hierin is een aantal verschillende gevelelementen bedacht. Afhankelijk van het gebruik woon of werk, slaap- of zitkamer etc. kan gekozen worden uit gewenst gevelelement. Van balkon, geheel open tot en met geheel dicht. De hoofduitstraling blijft hierdoor gegarandeerd terwijl het gebouw zich vormt door de gebruikers!

Casco opgeleverd

Na oplevering moet het mogelijk zijn om casco in eigen beheer af te bouwen, al dan niet ondersteund door de architecten. 'Do it yourself'. De gemeente Amsterdam stelt als randvoorwaarde dat het gebouw in hoge mate duurzaam ontwerpen en gebouwd moet worden. 

Investeren in duurzaamheid

Vanaf de initiatieffase wordt hiervoor een extern adviseur ingehuurd. Daarnaast zullen de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie worden onderzocht. Naast de maatschappelijke relevantie van duurzaam bouwen betekent investeren in duurzaamheid ook iets voor de vastgoedwaarde van het gebouw en de exploitatiekosten. Uitgangspunt is om het project naast een grote mate van flexibiliteit een onderscheidende architectonische kwaliteit mee te geven. Een gebouw om trots op te zijn. Voorbeeld is het gebouw de XXX-en