Proces en groepsvorming

Mede-opdrachtgevers

Op dit moment heeft een aantal belangstellenden zich gemeld als mede-opdrachtgever voor BlackJack . Via de site en Facebook kunnen de overige en reserve mede-opdrachtgevers zich melden. Bouwbedrijf Sprangers, de aannemer, stelt zich garant voor de financiering en voortgang van het project, in het geval nog niet alle medeopdrachtgevers aan tafel zitten. Daarnaast verzorgen wij actief contacten met de banken en werken we aan garantiestellingen. De ervaring heeft ons geleerd dat het bieden van deze zekerheid een belangrijke factor is om in te stappen.

 

Ontwikkelaar van het plan

De reeds gevormde Coöperatieve Vereniging BlackJack treedt op als ontwikkelaar van het plan. De communicatie tijdens het proces is geregeld in een regulier, maandelijks vergaderschema van de coöperatie. Voorafgaand aan de vergadering ontvangen de leden van de coöperatie een maandrapportage met de financiële stand van zaken. Beslissingen worden genomen door de coöperatie, zoals vastgelegd in de statuten.

 

Het bouwteam

De Coöperatieve Vereniging BlackJack is vertegenwoordigd in het bouwteam. Hierin zijn ook de aannemer, de architect en de projectbegeleider vertegenwoordigd. Het bouwteam neemt voor elke fase van het proces een go/no-go besluit. Dit besluit over ‘doorgaan of stoppen’ wordt genomen op vooraf geformuleerde besluitpunten. De besluitvorming is gebaseerd op meerderheid van stemmen. De aannemer heeft de mogelijkheid het project te ontbinden, zolang er geen 80% van de beschikbare vierkante meters is afgenomen en er voor hem een risico bestaat. De initiële inleg van alle medeopdrachtgevers leden wordt dan aan hen geretourneerd.

 

Het proces

Het is van belang dat nieuwe mede-opdrachtgevers in het project geloven en zich conformeren aan het plan van aanpak en alle overige basisuitgangspunten. In verband met de stemrechten moet de afname van de vierkante meters in verhouding zijn met die van de overige opdrachtgevers. Nieuwe, potentiële medeopdrachtgevers gaan direct in gesprek met de bank om de financiële individuele haalbaarheid te onderzoeken.

Het bestuur van de coöperatie bereidt alle relevante, aanstaande beslissingen voor, samen met het bouwteam. Vervolgens legt het bestuur dit voor aan de ledenvergadering, die uiteindelijk de beslissing neemt. Dit alles binnen de basisuitgangspunten. Zodra u in de coöperatie bent ingestapt, geldt uw stemrecht. De hoelveelheid afgenomen BVO m2 bepaalt de stemverhouding binnen de groep. Bij elke beslissingen is het behalen van een meerderheid voorwaarde.