Visie van BlackJack

Een nieuw aantrekkelijk stuk Amsterdam

De Buiksloterham, in Amsterdam Noord, is een gebied in verandering. De traditioneel aanwezige bedrijfsactiviteiten verdwijnen langzamerhand om plaats te maken voor nieuwe stedelijkheid. Samen met de andere ontwikkelingen in Amsterdam Noord ontstaat een nieuw aantrekkelijk stuk Amsterdam.

 

Een grootstedelijk blok aan het Johan van Hasseltkanaal

BlackJack zal straks een grootstedelijk blok zijn aan het Johan van Hasseltkanaal. De architecten staat een stoer tijdloos gebouw voor ogen met een eigenwijs silhouet. Voor de in ontwikkeling zijnde omliggende blokken, bijvoorbeeld PATCH 22, gelden dezelfde uitgangspunten.

  • Het bestemmingsplan voor de locatie laat naast wonen ook bedrijfsruimte of een mix daarvan toe. Dit betekent dat er in de loop van de tijd eenvoudig in functionaliteit gewisseld kan worden. Daarom gaat het ontwerp uit van een ruim en flexibel casco.
  • De flexibiliteit wordt in het ontwerp in twee aspecten gezocht: overmaat in de hoogte (3,6 meter) en zelfstandige units die onderling te koppelen zijn, horizontaal en/of verticaal.
  • Alle units zijn zelfvoorzienend op het gebied van NUTS voorzieningen en overige techniek om gescheiden gebruik, en eventuele splitsing in de toekomst te borgen.
  • De plint aan de Johan van Hasseltkade bevat twee lagen bestemd voor werken en ondernemen, daarbij is de gevel afwijkend van de rest van het gebouw en geheel transparant.
  • De lage volumes laten grondgebonden woon werken toe en hebben daarmee een afwijkende typologie.
  • In afwijking op de bouwregels voor BSH 21a, is de gevel aan de Johan van Hasseltkade niet in zijn geheel 15 meter hoog. In het ontwerp wordt dit gecompenseerd met een 38 meter hoge gevel over ca 60% van de kadelengte dit versus een gevel van ca. 10 meter hoog.
  • Er is in het ontwerp rondom een balkon, in variabele diepte, voorzien. Het rondlopend balkon lost een aantal zaken op; buitenruimte, schoonmaak gevel, bezonning en vluchtweg trappenhuis. De balkonzone is mede beeldbepalend voor de architectuur.
  • Het gebouw wordt casco aan de mede-opdrachtgevers opgeleverd. Afbouw kan in eigen beheer of eventueel met de bouwer. Om goed te kunnen voorzien in aansluitingen en regelgeving zijn voor alle
Jan en Ineke de Vrede

"Wij zijn helemaal gelukkig met de door ons zelf ontworpen keuken!"

Jan en Ineke de Vrede